Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

3520 a459 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabanshe banshe

January 24 2018

— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek vianezavisan nezavisan

December 21 2017

7460 3f37 390

December 05 2017

4408 068d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viakomplikacja komplikacja

December 02 2017

0549 ffae 390

November 26 2017

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabesomeoneelse besomeoneelse

November 25 2017

5814 e53d 390

ebriosity:

5.21.15 - journal
Haven’t been around much lately. 


(please don’t remove my caption thank you v much)

November 16 2017

9518 3e41 390
Reposted fromcavovo cavovo viabazinga22 bazinga22

November 02 2017

2135 01b1 390
Reposted fromumorusana umorusana

October 27 2017

1219 02a2 390
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek

October 24 2017

3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaoutkapa outkapa
6148 a58f 390
Reposted fromBlackVoid BlackVoid viajointskurwysyn jointskurwysyn
9831 adfc 390
1230 4c36 390
Reposted fromborn2beanxious born2beanxious vialilacwine lilacwine

October 21 2017

6750 0e18 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viagronsaker gronsaker
4314 722f 390
Reposted fromministerium ministerium viabanshe banshe
8595 38e0 390
Reposted fromumorusana umorusana
1100 ca68 390
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaanastasie anastasie
4625 b1f6 390
i chuj.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl