Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

9416 6d3e 390
Reposted fromterresdebrume terresdebrume viaprzemeksic przemeksic
0885 19d7 390
Reposted fromoll oll viainsanedreamer insanedreamerhow I plan to live my life
7110 098c 390
Reposted fromdziecko dziecko viainsanedreamer insanedreamer

August 31 2017

2180 b4e7 390
Reposted frompiehus piehus viakajakkowalik kajakkowalik

August 02 2017

August 01 2017

9619 7000 390
Reposted byzembata zembata

July 20 2017

3290 7441 390
Reposted bykochajmniemajowka

July 01 2017

8559 7904 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viahouda houda

June 29 2017

6747 347e 390

May 31 2017

Bez niej żyć się nie da, wiesz? Gdy zo-baczy coś na niebie
Gdy u-chylam nieba jej, ty już ściągasz ją na ziemię.
Ona nie wie, że ja stale z tym walczę,
Poruszam niebo i ziemię, ty niezwłocznie odpalasz stabilizację.
Powód do awantur jest błahy nieraz,
A pamiętam te czasy, kiedy z równowagi potrafiła
wyprowadzić ją jedynie karuzela.
— dwa sławy/estrogen
Reposted byxlickmysneakers xlickmysneakers

May 28 2017

9020 091e 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaepidemic epidemic
2679 967e 390
To jest dopiero aww.
Reposted frommartolinaize martolinaize viacambio cambio
7702 48dc 390
Reposted fromEDi EDi viakapitandziwny kapitandziwny

February 19 2017

6883 284e 390
Reposted fromxopolly xopolly viaszmay szmay

July 10 2015

5961 4a8d 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaszmay szmay
8437 771e 390
Today is the dead one.
0755 9f2b 390
Reposted fromcalifornia412 california412 viapuella13 puella13
4369 e134 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapuella13 puella13
4195 7843 390
Reposted frommicomomicuando micomomicuando viayochimu yochimu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl